Verkstad


I vår verkstad genomför vi loft/lie ändringar, byter grepp och skaft samt anpassar dina klubbor efter dina förutsättningar.

För att erbjuda bästa service har vi ett samarbete med våra leverantörers verkstäder. Små förändringar av din befintliga utrustning kan göra stor nytta och förändra ditt spel, ett nytt grepp med rätt grepp tjocklek och rätt loft och lie är/kan vara skillnaden på att spela bra golf.